Fiberoptiske gyroskopspole for treghetsnavigasjons- og transportsystemer

Abonner på våre sosiale medier for raske innlegg

Ringlasergyroskoper (RLG) har utviklet seg betydelig siden oppstarten, og spiller en sentral rolle i moderne navigasjons- og transportsystemer.Denne artikkelen går nærmere inn på utviklingen, prinsippene og anvendelsene av RLG-er, og fremhever deres betydning i treghetsnavigasjonssystemer og deres bruk i ulike transportmekanismer.

Gyroskopenes historiske reise

Fra konsept til moderne navigasjon

Reisen med gyroskoper begynte med co-oppfinnelsen av det første gyrokompasset i 1908 av Elmer Sperry, kalt "faren til moderne navigasjonsteknologi," og Herman Anschütz-Kaempfe.I løpet av årene har gyroskoper sett betydelige forbedringer, og forbedret deres nytte i navigasjon og transport.Disse fremskrittene har gjort det mulig for gyroskoper å gi avgjørende veiledning for å stabilisere flyflyvninger og muliggjøre autopilotoperasjoner.En bemerkelsesverdig demonstrasjon av Lawrence Sperry i juni 1914 viste frem potensialet til gyroskopisk autopilot ved å stabilisere et fly mens han sto i cockpiten, og markerte et betydelig sprang fremover innen autopilotteknologi.

Overgang til ringlasergyroskop

Evolusjonen fortsatte med oppfinnelsen av det første ringlasergyroskopet i 1963 av Macek og Davis.Denne innovasjonen markerte et skifte fra mekaniske gyroskoper til lasergyroer, som ga høyere nøyaktighet, lavere vedlikehold og reduserte kostnader.I dag dominerer ringlasergyroer, spesielt i militære applikasjoner, markedet på grunn av deres pålitelighet og effektivitet i miljøer der GPS-signaler er kompromittert.

Prinsippet for ringlasergyroskoper

Forstå Sagnac-effekten

Kjernefunksjonaliteten til RLG-er ligger i deres evne til å bestemme et objekts orientering i treghetsrom.Dette oppnås gjennom Sagnac-effekten, der et ringinterferometer bruker laserstråler som beveger seg i motsatte retninger rundt en lukket bane.Interferensmønsteret som skapes av disse strålene fungerer som et stasjonært referansepunkt.Enhver bevegelse endrer banelengdene til disse strålene, og forårsaker en endring i interferensmønsteret proporsjonalt med vinkelhastigheten.Denne geniale metoden lar RLG-er måle orientering med eksepsjonell presisjon uten å stole på eksterne referanser.

Applikasjoner innen navigasjon og transport

Revolusjonerende treghetsnavigasjonssystemer (INS)

RLG-er er medvirkende til utviklingen av treghetsnavigasjonssystemer (INS), som er avgjørende for å lede skip, fly og missiler i GPS-nektet miljøer.Deres kompakte, friksjonsfrie design gjør dem ideelle for slike applikasjoner, og bidrar til mer pålitelige og nøyaktige navigasjonsløsninger.

Stabilisert plattform vs. Strap-Down INS

INS-teknologier har utviklet seg til å inkludere både stabiliserte plattformer og strap-down-systemer.Stabilisert plattform INS, til tross for deres mekaniske kompleksitet og følsomhet for slitasje, tilbyr robust ytelse gjennom analog dataintegrasjon.Påpå den annen side drar strap-down INS-systemer nytte av den kompakte og vedlikeholdsfrie naturen til RLG-er, noe som gjør dem til et foretrukket valg for moderne fly på grunn av deres kostnadseffektivitet og presisjon.

Forbedrer missilnavigering

RLG-er spiller også en kritisk rolle i veiledningssystemene for smart ammunisjon.I miljøer der GPS er upålitelig, gir RLG-er et pålitelig alternativ for navigering.Deres lille størrelse og motstand mot ekstreme krefter gjør dem egnet for missiler og artillerigranater, eksemplifisert ved systemer som Tomahawk kryssermissil og M982 Excalibur.

Diagram av eksempel på kardansk treghetsstabilisert plattform ved bruk av fester_

Diagram av eksempel på kardansk treghetsstabilisert plattform ved bruk av fester.Med tillatelse fra Engineering 360.

 

Ansvarsfraskrivelse:

  • Vi erklærer herved at noen av bildene som vises på nettsiden vår er samlet fra Internett og Wikipedia, med sikte på å fremme utdanning og informasjonsdeling.Vi respekterer de immaterielle rettighetene til alle skapere.Bruken av disse bildene er ikke ment for kommersiell vinning.
  • Hvis du mener at noe av innholdet som brukes krenker opphavsretten din, vennligst kontakt oss.Vi er mer enn villige til å ta hensiktsmessige tiltak, inkludert fjerning av bilder eller å gi riktig attribusjon, for å sikre overholdelse av lover og forskrifter om immaterielle rettigheter.Målet vårt er å opprettholde en plattform som er rik på innhold, rettferdig og respekterer andres immaterielle rettigheter.
  • Vennligst kontakt oss på følgende e-postadresse:sales@lumispot.cn.Vi forplikter oss til å iverksette tiltak umiddelbart etter å ha mottatt et varsel og garanterer 100 % samarbeid for å løse slike problemer.
Relaterte nyheter
Relatert innhold

Innleggstid: Apr-01-2024