Fibergyrospole

Fibergyrospole (optisk fiberspole) er en av de fem optiske enhetene til fiberoptisk gyro, det er den kjernesensitive enheten til fiberoptisk gyro, og ytelsen spiller en avgjørende rolle i den statiske nøyaktigheten og full temperaturnøyaktighet og vibrasjonsegenskaper til gyroen.


Klikk for å lære Fiber Optic Gyro i Treghetsnavigasjonsapplikasjonsfeltet