1-12 km rekkeviddemodul

Denne serien er 1 km til 12 km laseravstandsmålermodul (laseravstandssensor) for nøyaktig avstandsmåling, utviklet basert på 1535nm øyesikre erbium-dopet glasslasere, og finner applikasjoner innen laseravstandsmåling, målretting og sikkerhet.
Innenfor denne serien finner du svært allsidig LRF-modul med kompakt størrelse oglett:
905nm 1km avstandsmålermodul
1535nm mini 3 km rekkeviddemodul
1535nm 3-12km laseravstandsmålermodul